Udržitelná doprava v Třebíči

Někdy jsem měla pocit, že dopravě rozumí každý, kdo má řidičský průkaz. Udělali jsme maximu proto, abychom vysvětlili, proč se v dopravě dějí tyto změny. 

Odborníci ze společnosti Smart plan pracovali dva roky na dokumentu, který popsal, jak je to se všemi druhy dopravy ve městě, jaké jsou nedostatky a co se dá zlepšit, aby byla doprava udržitelná. Moje úloha spočívala v propojování a komunikaci. Bylo zapotřebí mluvit s veřejností, s podnikateli, ptát se na jejich dopravní chování a na jejich potřeby. Zajímali jsme se o to, jak jezdí do Třebíče turisté a kde parkují, jak Třebíčáci využívají městskou dopravu a jestli jezdí po městě na kole.  Jak jsou silnice vytížené. Kolik aut projede centrem. Vznikla pocitová mapa, kam lidé zaznamenávali, jak vnímají dopravní infrastrukturu. Uspořádali jsme spousty setkání (online i offline) a vysvětlovali jsme, co je udržitelná mobilita. Z průzkumů vyplynulo, že Třebíči velmi výrazně ulehčí obchvat. Přibylo nové dopravní značení pro cyklisty. Zpočátku hlavně řidiči nevěděli, co nové dopravní značení znamená a nadávali. Na sítích nejvíce. Natočili jsme vysvětlující videa a ukázali, že cyklistické značení přispěje k větší bezpečnosti. A také když víc lidí sedne na kolo, bude méně aut v kolonách. I tady platilo – co lidé neznají, toho se bojí a nemají rádi. Někdy jsem měla pocit, že dopravě rozumí každý, kdo má řidičský průkaz. Udělali jsme maximu proto, abychom vysvětlili, proč se v dopravě dějí tyto změny.  Třebíč zavedla sdílená kola. Pracuje na dalších opatření pro udržitelnou mobilitu. 

Zajímá vás strategie a její výstupy? Mrkněte na web