mluvím (za projekty, firmy, obce, neziskovky)

Mluvčí je mostem mezi veřejností, médií a organizací. Utvářím obraz a vnímání instituce, za kterou mluví. Mým úkolem je zajistit, aby byla zpráva srozumitelná, přitažlivá a vždy krok napřed.

Moje role je více než jen předávání informací. Buduji značku, upevňuji vztahy. Mám na starosti nejen to, co říkáme, ale i to, jak to říkáme. Vždy s cílem posílit důvěru a transparentnost mezi organizací, veřejností, médii. 

V této roli je klíčové být nejen informovaná, ale také rychle reagovat na měnící se mediální prostředí a požadavky. V dané situaci musím být mistrem slova a mluvit přesvědčivě. Ať už jde o krizovou komunikaci nebo sdělování úspěchů. 

Jsem hlasem organizace, ale také jejím posluchačem. Neustále hledám způsoby, jak lépe komunikovat a propojovat se s lidmi a médii. 

 

Pomůžu i vám. Ozvěte se mi.